Ap Nak Beop ; Front Fall     Hoe Jeon Nak Beop ; Rolling Fall
Dwi Nak Beop ; Back Fall     Go Yang I Nak Beop ; Cat Roll
Yeop Nak Beop ; Side Fall     Du Son Pung Cha ; 2-Hand Cartwheel
Ah Yeop Nak Beop ; Twisting Fall (Sideways Front Fall)     Han Son Pung Cha ; 1-Hand Cartwheel
Pung Cha ; Windmill (Cartwheel)     Pal Kkum Chi Pung Cha ; Elbow Cartwheel
Gong Jung Nak Beop ; High Fall (in Mid-Air)     Gong Jung Pung Cha ; Aerial Cartwheel